Aloe Vera Forever DK

Selvstændig forhandler for Forever Living Products

Tilbage til webshop

Det 21. århundredes bedste markedsførings model

En lektion om forretningskonceptet network marketing


Hvis du skulle tegne en større privat virksomheds organisationsstruktur, regeringens struktur, det offentliges struktur - hvordan ville det så se ud? 

Som en pyramide, ikke sandt? 

Ja, for næsten alle virksomheder har en pyramideorganisation. Så hvorfor siger folk ikke, at det er sådan noget ”pyramide-halløj” om alle virksomheder? 

Fordi selve pyramideformen ikke er ”suspekt”. Vel? Folk tænker nemlig på noget andet, hvis de siger "pyramidehalløj".

Pyramidevirksomhed?

En leder i toppen, der med stor sandsynlighed tjener mere end dem i bunden af pyramiden. Det er fuldt ud accepteret at arbejde for en andens drøm et helt liv. Det er fuldt ud accepteret, at nogen tjener mere end andre, selvom de ikke nødvendigvis arbejder mere eller er dygtigere.

Du starter med at skulle lære arbejdet og dygtiggøre dig, før du når et højere lønniveau. Måske når du aldrig højeste niveau, fordi ikke alle er lige arbejdsomme eller lige ambitiøse. Andre ved mere end dig, arbejder mere og er dygtigere, og måske er de ansvarlige for at oplære dig. Derfor er det rimeligt, at de har højere løn end dig. Enig?

Det er i grunden ikke så meget ulig network marketing.

Jeg kunne ikke drømme om at spørge nogen, om det ikke er sådan noget ”pyramide-halløj”, de arbejder med. Kunne du? 

I min virksomhed oplever jeg til gengæld ofte, at nogen (og det er selvfølgelig ikke dig!) spørger, om det ikke er sådan noget pyramidehalløj.

Når nogen gør det, så viser de uvilkårligt, at de tror, der foregår noget, der ikke er helt i orden. At de fleste nok bliver snydt, mens dem i toppen får hele gevinsten. I virkeligheden udstiller de deres uvidenhed! Fordi de blander network marketing og pyramidespil sammen. 

Men der er en himmel til forskel! Eneste lighedstegn, jeg med god vilje kan få øje på, er pyramideformen med flere led eller niveauer, som der i øvrigt er - som netop forsøgt beskrevet ovenfor - i stort set enhver virksomhed.

Sig gerne: "Jeg forstår ikke helt forretningskonceptet. Vil du forklare det for mig?"

Jeg vil i dag give en lille gratis lektion om network marketing, eller team marketing, som vi kalder det hos Forever, da jeg fra tid til anden stadig oplever, at nogen ser skeptisk på den måde, vores virksomhed er bygget op på. Det bunder altid i fordomsfuld eller manglende indsigt i, hvordan det i virkeligheden hænger sammen, og så har vi ydermere Janteloven at slås med. 

Hvis du er en af dem, der er skeptisk, men trods alt åben for at udvide din viden, så læs hjertens gerne videre.

Når nogen spørger mig, om det ikke er sådan noget ”pyramide-halløj”, jeg arbejder med, så svarer det til, at de spørger mig, om jeg ikke er kriminel. At der foregår noget, der ikke tåler dagens lys. At nogen bliver snydt. At det er fup og svindel. 

Tror du, at jeg er kriminel? Det er faktisk det, du lige har sagt!

Og det bliver jeg både ked af og krænket over. Jeg har selvfølgelig lært at ryste det hurtigt af mig, men det kan stadig give et lille stik. Men hør nu her: Jeg kunne ikke drømme om at røre ved det med en ildtang, og slet ikke arbejde med det i over 16 år, hvis jeg havde den mindste mistanke om, at der var noget, der ikke tålte dagens lys. 

Pyramidespil er ulovligt og strafbart. Selvfølgelig er Forever IKKE sådan noget pyramidehalløj! 

Er der nogen virksomhed, der er gennemsyret af de fineste etiske forretningsprincipper på alle planer, så er det Forever. 

Hvis Forever havde været i nærheden af at være pyramidespil, så havde virksomheden næppe eksisteret i over 45 år med vedvarende vækst, med en omsætning på størrelse med Legos, kontorer i mere end 160 lande og med AAA-rating. Men i modsætning til mange andre virksomheder af den størrelse, så fordeles fortjenesten og en pæn del af overskuddet efter indsats til de Forever Business Owners verden over, der reelt udfører arbejdet, og ikke alene til en lille gruppe ejere og til aktionærer.

Vi tjener forskelligt - efter indsats

NEJ, Forever Living er ikke pyramideselskab - ikke det, der ligner. Vi tjener penge som alle andre forretningsdrivende på de produkter, kunderne køber af os. Den forhandler, der sælger produktet, er altid den, der tjener mest. Vi aflønnes af Forever for vores arbejde som teamledere, afhængig af den omsætning, vi medvirker til at generere. Der er kun aflønning i tre Manager-led med ganske små procentsatser af omsætningen, - til sammenligning er der hos de fleste ”almindelige” private virksomheder flere end tre led i "pyramiden", der aflønnes, ofte også aktionærer, der blot har smidt nogle penge i en pulje, og ikke ellers yder en indsats (!). 

Det er hos Forever ikke den, der er startet først, der tjener mest. Hvis andre er dygtigere og har større omsætning, så tjener de mere, da der kun er aflønning i tre led med små procenter af totalomsætningen i teamet. En person, der er startet i 4. led, kan dermed sagtens tjene meget mere end personen i første led.

Reelt set, hvis man overhovedet skal tale om pyramide, så er det en omvendt pyramide, idet alle starter på samme trin som ny, og alle kan arbejde sig til højere niveauer, hvis der ydes en indsats.   

Så hvorfor er det lige, at mange anser det for mindre ”fint” at være selvstændig inden for network marketing end at være selvstændig inden for andre former for salgsvirksomhed eller for den sags skyld at være ansat?

Der skal mod og en god portion elefanthud til for at ignorere den fordomsfulde skepsis, som nye Forever Business Owners ofte mødes med, hvor de burde være blevet mødt med positiv interesse og lykønskning, fordi de har truffet en beslutning om at arbejde for deres egen drøm i stedet for at arbejde for en anden mand eller kvindes drøm, som størsteparten i vores samfund gør i dag. 

Det er den triste, men egentlige årsag til, at mange nye stopper igen, før de rigtigt er kommet i gang. De bliver chokerede over, at deres omgangskreds møder dem med negative kommentarer og skepsis, når de begejstret fortæller, at de er startet som selvstændige i network marketing.

Så næste gang du hører, at nogen er startet som selvstændig i network marketing, så tag ja-hatten på, så du kan medvirke til, at en anden person har en ærlig chance for at udleve sit potentiale som selvstændig og opnå succes - vel at mærke uden de sædvanlige risici, der normalt er forbundet med at starte selvstændig virksomhed. Hvis ikke Jante tynger dine skuldre, så ville du synes, at det var dejligt. Måske kommer turen endda til dig selv på et tidspunkt.

Hvis du da tør!

Læs også: Sådan kommer du i gang som Forever forhandler >

HELSE FRA
NATUREN
FRI FRAGT (PAKKESHOP)

Ved køb over 675 DKK

HURTIG LEVERING

2-4 hverdage

TILFREDSHEDSGARANTI

90 dage